Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Hej alle i CC Gladsaxe
Det er tid til den årlig generalforsamling, mandag den 19. marts 2018 kl. 19 i klubhuset Meld venlig tilbage om du kommer.
MVH Kassere Jens Linderod

Dagsorden for ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kasseren foreligger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.