Måned: marts 2019

Generalforsamling 2018

Hej alle i CC Gladsaxe
Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Det er tid til den årlig generalforsamling, onsdag den 13. marts 2019 kl. 19 i klubhuset Meld venlig tilbage om du kommer.
MVH Kassere Jens Linderod

Dagsorden for ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kasserne foreligger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.